Kwaliteitscontrole

Door jarenlange ervaring en gekwalicificeerde keurmeesters zorgen wij voor een zeer hoogwaardig product. Verder zijn wij aangesloten bij de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (SKBH), MPS en zijn wij BIO/SKAL gecertificeerd.

                                                       


Keurmerk


Keurmerk
De Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (SKBH):
Hèt keurmerk dat staat voor zekerheid van de allerbeste kwaliteit van uw bloembollen en vaste planten!


Met de aankoop van bloembollen en vaste planten koopt u een bloeibelofte. Na het planten is een aantal maanden geduld nodig voordat u van de bloei kan genieten. De Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (SKBH) is in het leven geroepen om 100% garantie te bieden dat die bloeibelofte uitkomt.


Sinds 1993 is het de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (SKBH) die, geredeneerd vanuit het belang van de consument, de norm bepaalt voor kwaliteitszekere bloembollen en vaste planten. De organisatie bestaat uit mensen uit de branche met producttechnische kennis en grote liefde voor het vak. Hun doel is de consument de beste kwaliteit te bieden. De deelnemers van de SKBH zijn handelsbedrijven die hun producten verkopen aan de detailhandel (bijvoorbeeld tuincentra en bouwmarkten, maar ook via postorderbedrijven direct aan de consument) in binnen- en buitenland. 


Het Keurmerk maakt gebruik van controleurs van de onafhankelijke keuringsdienst voor bloembollen, BQ Support. Zij waken over de kwaliteit van de bollen tijdens het gehele verwerkings- en verpakkingsproces. Hierdoor kan 100% kwaliteitsgarantie worden gegeven. 


U herkent onze bloembollen en vaste planten aan het keurmerklogo op de verpakking!

Keurmerk biedt u de volgende voordelen:


  • U bent ervan verzekerd dat - indien u zich aan de plantinstructies op de verpakking houdt - de bollen en vaste planten optimaal tot bloei komen
  • U weet zeker dat de producten gezond en van uitstekende kwaliteit zijn
  • U koopt bloembollen en vaste planten in de juiste soort, kleur en maat (zoals op de verpakking vermeld)
  • U koopt bloembollen en vaste planten met kwaliteitsgarantie.

MPS / Florimark Good Trade Practice

Samenleving

Midden in de samenleving staan en een rol vervullen als duurzaam, vooruitstrevend bedrijf met een sociale touch, staat in onze missie. Daar sluit deelname aan MPS Good Trade Practice naadloos op aan. 


De consument kiest steeds bewuster voor een eerlijk product dat geteeld is met respect voor mens en milieu. En dat is heel begrijpelijk. MPS ontwikkelt en beheert hiervoor certificaten. Certificaten die een retailer inzicht geven in hoe duurzaam een tros tomaten of bloembollen geteeld worden. Maar ook hoe sociaal een organisatie is ingericht. Zo levert u zelf ook een bijdrage aan een betere wereld.


Wet- en regelgeving
Een gecertificeerd product geeft u duidelijkheid over de herkomst, maar zorgt ook voor een betere profilering van de tuinbouwsector. Bij de consument, maar ook bij de regering. MPS voorziet de overheid regelmatig van waardevolle informatie over de sierteelt-, bloembollen-, boomkwekerij-, groente- en fruitsector. Zodat wet- en regelgeving goed op elkaar wordt afgestemd.


Onze toekomst
Duurzame organisaties zijn de toekomst. Onze toekomst. Zeker in een sector waar met levende producten wordt gewerkt is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op uw leverancier. Kwekers met een certificaat maken graag voor u het verschil en geven samen met MPS een betere invulling aan duurzaam ondernemen.

Biologisch geteelde bloembollen

Skal

Biologisch geteelde bloembollen zijn al jaren een vast onderdeel van ons assortiment.. 


SKAL

Biologische bloembollen kun je herkennen aan het keurmerk voor biologische producten. Deze bloembollen worden biologisch geproduceerd. Dat betekent dat er geen kunstmeststoffen, chemische gewasbeschermingsmiddelen en gewasbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De biologische landbouwnormen die worden toegepast op de teelt van biologische bloembollen zijn gebaseerd op het behoud van het milieu, natuur en landschap en gelden in de gehele Europese Unie.


Biologische bloembollen worden gecontroleerd door Skal Biocontrole. De Europese overheid bepaalt de regels, de gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en Skal Biocontrole controleert hierop in opdracht van het Ministerie van Europese Zaken. Zo kun je er van op aan dat biologische bloembollen ook écht biologisch zijn.


De hele keten van biologische bloembollen moet gecertificeerd zijn. Dat betekent dat alle organisaties die de bloembollen produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen en opslaan aan de biologische eisen voldoet. 

Een bedrijf dat midden in de samenleving staat, duurzaam, vooruitstrevend en met een sociale touch. 
Duurzaamheid

Als leverancier van bloembollen en andere kweekproducten wenst Florex een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die ten allen tijde streeft naar tevreden klanten, een hoogwaardig product en veilige arbeidsomstandigheden en een verantwoord milieubeleid.

Om dit te kunnen realiseren heeft Florex een bedrijfssysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn geborgd en dat door een onafhankelijke partij wordt geverifieerd.

Het bedrijfssysteem stelt zeker dat alle gemaakte afspraken met klanten kunnen worden nagekomen en de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze werknemers, bezoekers en klanten op een zodanige wijze is gewaarborgd.

Een belangrijk aspect van het bedrijfssysteem is dat op een systematische wijze continue wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu en preventie van milieubelasting. Deze verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van evaluaties met klanten, een goede interne overlegstructuur en periodieke interne audits.

Florex zal er alles aan doen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en daar waar noodzakelijk maatregelen treffen om afwijkingen te voorkomen.

Florex heeft zijn beleid gericht op een zo min mogelijke milieubelasting bij de uitvoering van haar activiteiten en verspilling van middelen tot een minimum wordt beperkt.

Ons bedrijf probeert het gebruik van grondstoffen en niet-duurzame energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Waar mogelijk worden er grondstoffen en verpakkingen gebruikt welke hergebruikt kunnen worden en waar dit niet mogelijk is, wordt er geprobeerd grondstoffen en verpakkingen te gebruiken welke makkelijker in het milieu kunnen worden afgebroken.

Bij alle activiteiten en bedrijfsontwikkelingen wordt de hoeveelheid afval zoveel mogelijk beperkt. Ook wordt binnen ons bedrijf het afval zoveel mogelijk gescheiden zodat dit op een meer milieuvriendelijke manier kan worden verwerkt.

Bij het werken met toeleveranciers en bij verladingen wordt veel aandacht geschonken aan de maximale doelmatigheid bij het inzetten van transportmiddelen. Dit om de milieubelasting door de transportmiddelen tot een minimum te beperken. Ook zal er in meerdere mate op worden toegezien dat ook onze toeleveranciers zich maatschappelijk verantwoordelijk gedragen.

Onze verantwoordelijkheid.
Bewust en professioneel handelen.
x